Få enøkråd hos Enova Svarer

Hos Enova Svarer kan du stille små og store spørsmål til noen av landets fremste energirådgivere.

Tjenesten er betjent fra 08:00 - 16:00 på hverdager. Som privatperson kan du ringe grønt nummer 800 49 003.

Gå til Enova Svarer

Har du nedgravd oljetank?

Som eier av oljetank er du ansvarlig for eventuelle lekkasjer fra oljetanken som kan gi skader på miljø og eiendom. Konsekvensene av oljelekkasjer fra nedgravde oljetanker kan være omfattende, både økonomisk og miljømessig.

Klimaskolen

Hvis du vil lære mer om sammenhengen mellom klimaendringer og menneskenes atferd, kan du ta en titt på "Klimaskolen"

Gå til Klimaskolen

Har du planer om å bygge ny bolig?

Enova har faste satser for støtte til passivhus og lavenergibolig, både til nybygg og rehabilitering. Du kan få støtte for bolig inntil 200 kvadratmeter (BRA). Gevinsten for deg er en bedre bolig og lavere energiutgifter.

Les mer


Tjenesten er levert i samarbeid mellom Fosenkraft og kommunene: Bjugn og Ørland